ഈ മേഖലയിൽ 20 വർഷത്തെ പരിചയം

2022 ജൂൺ 2-ന്, സൗത്ത്‌വെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധർ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായ സിചുവാൻ സിലി മെഷിനറി കമ്പനി സന്ദർശിച്ചു.

ജൂൺ രണ്ടിന്nd, 2022, സൗത്ത്‌വെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ വിദഗ്ധർ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായ സിചുവാൻ സിലി മെഷിനറി കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ (റോട്ടറി എയർലോക്ക് വാൽവ്, ന്യൂമാറ്റിക് കൺവെയിംഗ് ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകൾ) വെയർ പ്രൂഫ് പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക വിശകലനവും ശുപാർശകളും ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ ടീമും നടത്തി.

 d18de92b

സിചുവാൻ സിലി മെഷിനറി കമ്പനി ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർ കയറ്റുമതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിന് ചുറ്റും കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ വിദഗ്ധർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.അതിനുശേഷം, ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (റോട്ടറി എയർലോക്ക് വാൽവുകളും ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകളും) വെയർ പ്രൂഫ് പെർഫോമൻസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിരവധി പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു.

 6c8658ee

എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൂഫ് റോട്ടറി എയർലോക്ക് വാൽവുകളും ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകളും ധരിക്കുന്നത്?റോട്ടറി വാൽവുകളുടെയും ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകളുടെയും വെയർ പ്രൂഫ് പ്രകടനം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

പൊടി, പെല്ലറ്റ് ന്യൂമാറ്റിക് കൺവെയിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, റോട്ടറി എയർലോക്ക് വാൽവുകളും ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.കൈമാറേണ്ട മെറ്റീരിയലിന് റോട്ടറി വാൽവിന്റെയും ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകളുടെയും ഉൾഭാഗത്ത് കൂടുതൽ മണ്ണൊലിപ്പും തേയ്മാനവുമുണ്ട്.വെയർ പ്രൂഫ് റോട്ടറി വാൽവുകൾക്കും ഡൈവേർട്ടർ വാൽവുകൾക്കും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും ദീർഘായുസ്സ് നേടാനും കഴിയും.സാധാരണയായി വാൽവുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു അബ്രേഷൻ പ്രൂഫ് ലെയർ പ്രകടനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.അത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ പരിഹാരമാണ്.

222cc8c8


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂൺ-11-2022